MÒDULS

 

UBICACIÓ

 

Dimarts, 5 de juny 2018

9 – 10h

Pre-elaboració. (1r)

Prof. Dina Piera

Aula 1

Postres en restauració. (3r)

Prof. Toni Cruells

Aula 2

10,30 – 11,30 h

Tècniques culinàries (1r)

Prof: Edgar Garcia

Aula 1

Tècniques en comunicació. (3r)

Prof. Iñaki Larrea

Aula 2

11:30-12:30 h

Operacions i Control. (3r pastisseria)

Seguretat i Higiene. (2n)

Prof. Núria Carbó

Aula 1

12:30-14h

Processos bàsics en pastisseria. (2n).

Prof. Maria Elhombre

Aula 1

 

 

 

 

Dimecres, 6 de juny 2018

9 – 10,30 h

FOL. (1r i 2n)

Empresa i iniciativa emprenedora (3r)

Prof. Bel Ribas

Aula 1

10,30 – 11,30 h

Ofertes gastronòmiques. (1r)

Prof. Gemma Serra

Aula 1

10,30 – 13 h

Elaboracions en confiteria. (2n)

Prof. Martí Roca

Productes obrador (3r)

Prof. Josep Lluís Mitjans

Aula 1

12 – 13 h

Operacions bàsiques en restaurant (1r)

Prof: Núria Febrer

Aula 2

13 – 14 h

Productes culinaris (2n) part teòrica

Prof. Cesc Molera

Aula 1

Recuperació part pràctica de productes culinaris. (2n)

Hora: 15h (cal portar maletí i uniforme)

Prof: Cesc Molera/Josep Mª Muriana

 

 

 

Dijous, 7 de juny 2018

9 – 10 h

Anglès 1r i 2n.

Prof. Gemma Llauradó

Aula 1

10-11 h

Matèries Primeres de 1r

Prof. Núria Carbó

Aula 1

Francès. 3r Serveis

Prof. Lourdes Pujol

Aula 2

11-12 h

El vi i el seu servei 3r Serveis

Prof. Iñaki Larrea

Aula 2

12 – 13 h

12 – 13 h

Presentació i venda 3r Pastisseria

Prof: Silvia Codina

Aula 1

Operacions en bar cafeteria/Serveis en bar cafeteria.

Prof. Leo Jimenez

Aula 2

13 – 14 h

Serveis en restaurant i esdeveniments especials.

Prof. Josep Maria Riera

Aula 2

        13-14 h

Elaboracions en forneria.

Prof. Oriol Borrull

Aula 1

       

2n i 3r CRÈDIT DE SÍNTESI Data màxima entrega dijous 7  Juny al corresponent tutor/a de grup o coordinadora de cicles

CRÈDIT DE SÍNTESI CONVOCATORIES ANTERIORS: Data màxima dijous 7 Juny a la Sala de professors. Responsable: Maria Elhombre