• Publicació de l’oferta inicial: 11 de maig de 2018
 • Període de presentació de sol·licituds: del 14 al 24 de maig de 2018
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 5 de juny de 2018
 • Termini per presentar una reclamació: del 6 al 8 de juny de 2018
 • Publicació de la llista de sol·licituds un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2018.
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 18 de juny de 2018.
 • Publicació de l’oferta final: 29 de juny de 2018.
 • Publicació de la relació d’alumnes admesos i llista d’espera: 3 de juliol de 2018.
 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 4 a l’11 de juliol de 2018, ambdós inclosos.
 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 4 de setembre de 2018.
 • Presentació sol·licituds segona fase d’admissió preinscripció: 5 i 6 de setembre de 2018.
 • Publicació de la llista d’ admesos al centre: 12 de setembre de 2018.

Matrícula primer període

 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 4 a l’11 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Segon període de preinscripció i matrícula

Finalitzada la matrícula i tancada la llista d’espera, el 4 de setembre de 2018 s’informa de les places vacants.

S’obre un segon període de preinscripció en què només hi poden participar: 

 • les persones que van presentar sol·licitud de preinscripció i no van obtenir plaça
 • les persones que van obtenir plaça i no es van matricular.

Els participants han d’acreditar amb els certificats corresponents que compleixen els requisits d’accés i la qualificació dels estudis o de la prova que els dóna accés als cicles.

L’acreditació d’haver pres part en el procés de preinscripció ordinari es pot fer amb la còpia de la sol·licitud corresponent.

 • Termini per presentar la sol·licitud i la documentació: 5 i 6 de setembre de 2018
 • Llista d’admesos al centre: 12 de setembre de 2018.