INFORMACIONS  INICI DE CURS ESCOLA HOSTALERIA D’OSONA

1.- Inici de curs- Dia 12 de setembre jornada de presentació i tutoria (durada aproximada 2h). Aquest dia no hi haurà menjador. No cal portar l’uniforme.

Els alumnes hauran de venir al centre en l’horari següent.

-9h.-   1r pack serveis

-10h.- 1r pack cuina i pastisseria

-11h.- 2n pack serveis

-11,30.-2n pack pastisseria

-12h. 3r pack pastisseria

-12,30.- 3r pack serveis

2.- Pagaments.- Els alumnes que no estiguin al corrent de pagament no podran assistir als mòduls pràctics i hauran d’assumir les conseqüències que d’això se’n derivin:

-        20% de faltes d’assistència al mòdul corresponent comporta la pèrdua del dret a l’avaluació

-        No assistència a les sortides (en la quota que es paga cada mes estan incloses dues sortides)

-        No podran comptar amb el servei de menjador.

 

A principis de setembre haureu d’estar al corrent dels següents pagaments:

 261€ Quota inicial (alumnes 1r) Efectiu/ingrés bancari

 255€ Quota inicial (alumnes 2n/3r) Efectiu/ingrés bancari

 La Caixa ES22 2100 1427 9502 0004 4876

   70€ Material i AMPA. Domiciliació bancària Agost

 

 

 
 

Nota important: Els alumnes de primer de cuina, pastisseria  i serveis el dia 7 de setembre han de venir al centre a recollir l’uniforme de 10h a 13h.

El dia 12 de setembre de 10h a 13h  hi haurà una persona de l’empresa dels uniformes per aquells alumnes a qui s’hagi d’arranjar alguna peça de l’uniforme.

El dia 15 de setembre de 10h a 13h es lliuraran aquelles peces que s’hagin hagut d’arranjar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-  Taquilles.- Es recomana que cada alumne disposi d’ una taquilla on guardar l’uniforme i la roba de carrer. Després de la presentació els alumnes hauran d’anar a recepció on se’ls donarà la taquilla corresponent. Recordem que té un cost de 30€ anuals dels quals a final de curs si està en bon estat i la clau es retorna en el termini establert es retornaran 15€.

4.- Llibres.-  Els llibres d’anglès (31 Euros) i de francès (aprox. 16 Euros) es podran comprar a l’Escola. Si és necessari algun altre llibre i/o dossier a part del d’anglès es comunicarà a la reunió de principi de curs.

Per qualsevol dubte estem a la vostra disposició al telèfon:  93 887 0854 (EHO).

 

 

Atentament,

Equip Directiu

Institut de Tona-Escola Hostaleria Osona

Segueix-nos

 

  

Menú Degustació

Menú de Cuina de mercat

Continua llegint 

Menú Tast

Menú de cuina de mercat

Continua Llegint

Moodle

 

Passeig de la Suïssa s/n     •     08551 Tona     •     Tel EHO: 93 887 08 54     •    mail: escolahostaleriaosona@gmail.com