• Publicació de l’oferta inicial: 11 de maig de 2018.
  • Període de presentació de sol·licituds: del 29 de maig al 7 de juny de 2018.
  • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 27 de juny de 2018
  • Termini per presentar reclamacions: del 28 de juny al 3 de juliol de 2018.
  • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol de 2018.
  • Publicació de la llista ordenada definitiva: 10 de juliol de 2018.
  • Publicació de l’oferta final: 16 de juliol de 2018.
  • Publicació de les llistes d’alumnes admesos i llistes d’espera: 17 de juliol de 2018.
  • Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: del 18 al 23 de juliol de 2018.