INFORMACIÓ SORTIDES

 

RECUPERACIONS

CFGM   Pack Cuina-Serveis

Unitats de competència

 

CFGM   Pack Cuina-Pastisseria

Unitats de competència

 

CFGS   Direcció de Cuina

Unitats de competència

 

Documentació Alumnat - Centre:

-Guía alumnat 2019-20

-NOFC (Normes d´organització i funcionament centre)

-PEC (Projecte Educatiu Centre)

-LLibre d´estil EHO

-Pla d´evacuació i emergències EHO

-Vídeo Pla d´emergència

-Carta a l´alumnat i famílies en cas d´evacuació

Altres:

-Carta de compromís educatiu NOFC

-Autorització per la NO assitència GRUP/CLASSE (Vaga)

-Autorització per la NO assitència MENORS EDAT (Vaga)

-Justificant absència alumnat MAJORS D´EDAT

-Justificant absència alumnat MENOR D´EDAT