CURS    2022-2023

Documentació important

HORARI SECRETARIA >

 

TRÀMITS

Sol·licitud certificat: matrícula, qualificacions, accés universitat...

-Baixa cicle formatiu, mòdul o unitat formativa

-Autorització a tercers

-Sol·licitud convalidacions 

-Sol·licitud de matrícula semipresencial