CURS    2019-2020

TRÀMITS

-Sol·licitud certificat: matrícula, qualificacions, accés universitat...

-Baixa cicle formatiu, mòdul o unitat formativa

-Autorització a tercers

-Sol·licitud convalidacions 

-Sol·licitud de matrícula semipresencial

CIRCULARS 2020