CFGM
Pack Cuina-Pastisseria

Distribució extraordinària conjunta i temporal entre els cicles de grau mitjà de cuina i gastronomia i forneria, rebosteria i confiteria

Les competències generals d'aquests títols consisteixen a:

+ Capacitar per elaborar productes
de fleca, pastisseria i confiteria, elaborar
i muntar postres de restauració,
compondre, acabar i presentar els
productes elaborats mitjançant
tècniques decoratives i innovadores.

+ Executar les activitats de preelaboració,
preparació, conservació, finalització,
presentació i servei de tot tipus
d'elaboracions culinàries.

ON TREBALLARÀS?

+ En grans i petites empreses,
principalment del sector de l'hostaleria.
+ Establiments per compte propi
del sector de la restauració.
+ Pastisseries, gelateries i confiteries.

DE QUÈ TREBALLARÀS?

+ Cuiner/a, cap de partida, empleat/da
d'economat d'unitats de producció
d'aliments i begudes.
+ Forner/a, pastisser/a, torronaire,
xocolater/a...

SORTIDES PROFESSIONALS

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de
tècnic/a que els permet accedir:


+ al batxillerat
+ a un cicle de grau superior del mateix itinerari del cicle
de grau mitjà.

DURADA DELS PACKS:

Ambdós tenen una durada de tres cursos acadèmics que
inclouen 500h de pràctiques en empreses del sector.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun
dels requisits següents:

+ Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO)

+ Tenir el títol de tècnic o tècnica auxiliar

+ Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)

+ Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics

+ Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys

Les persones que no compleixin cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés als cicles formatius de Grau Mitjà.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

Durant el tercer trimestre de 2n i 3r es realitzaran pràctiques en empreses per tal d’aprofundir en els coneixements i destreses que han après al centre.

COMPETÈNCIES / DESCRIPCIÓ

Capaciten per executar activitats de preelaboració, conservació, acabat, prestació i servei de tot tipus d’elaboracions culinàries en l’àmbit de la producció en cuina, i, per l’altra, per elaborar i presentar productes de forneria, pastisseria i confiteria, conduint les operacions de producció, composició i decoració en obradors i establiments de restauració.
DURADA: 2.640h al llarg de 3 cursos
HORARI: Diürn

PLA D’ESTUDIS

1r CURS

TÉCNIQUES CULINÀRIES

198h

OFERTES GASTRONÒMIQUES

66h

PREELABORACIÓ I CONSERVACIÓ D’ALIMENTS

198h

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

66h

MATÈRIES PRIMERES I PROCESSOS EN FORNERIA

132h

ANGLÈS TÈCNIC

66h

PROCESSOS BÀSICS EN PASTISSERIA I CONFITERIA

165h

2n CURS

SEGURETAT I HIGIENE

66h

ELABO. EN CONFITERIA I ALTRES ESPE.

165h

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

33h

ANGLÈS TÈCNIC

33h

PRODUCTES CULINÀRIS

198h

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

66h

POSTRES EN RESTAURACIÓ

165h

SÍNTESIS

297h

3r CURS

OPERACIONS I CONTROL MAGATZEM

66h

PRODUCTES D’OBRADOR

165h

PRESENTACIÓ I VENDA DE PRODUCTES EN FLECA

66h

ELABORACIONS EN FORNERIA I BRIOIXERIA

198h

SÍNTESIS

264h