CFGM
Pack Cuina-Pastisseria

Pack Pastisseria-Cuina

 

Distribució extraordinària conjunta i temporal entre els cicles de grau mitjà de cuina i gastronomia i forneria, rebosteria i confiteria

Les competències generals d'aquests títols consisteixen a:

+ Capacitar per elaborar productes
de fleca, pastisseria i confiteria, elaborar
i muntar postres de restauració,
compondre, acabar i presentar els
productes elaborats mitjançant
tècniques decoratives i innovadores.

+ Executar les activitats de preelaboració,
preparació, conservació, finalització,
presentació i servei de tot tipus
d'elaboracions culinàries.

ON TREBALLARÀS?

+ En grans i petites empreses,
principalment del sector de l'hostaleria.
+ Establiments per compte propi
del sector de la restauració.
+ Pastisseries, gelateries i confiteries.

DE QUÈ TREBALLARÀS?

+ Cuiner/a, cap de partida, empleat/da
d'economat d'unitats de producció
d'aliments i begudes.
+ Forner/a, pastisser/a, torronaire,
xocolater/a...

SORTIDES PROFESSIONALS

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de
tècnic/a que els permet accedir:


+ al batxillerat
+ a un cicle de grau superior del mateix itinerari del cicle
de grau mitjà.

DURADA DELS PACKS:

El pack té una durada de tres cursos acadèmics. Després del segon any l'alumne/a obté un títol (cuina o pastisseria) i al finalitzar el tercer any, l'altra títol.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun
dels requisits següents:

+ Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO)

+ Tenir el títol de tècnic o tècnica auxiliar

+ Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)

+ Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics

+ Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys

Les persones que no compleixin cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés als cicles formatius de Grau Mitjà.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

Durant el tercer trimestre de 2n i 3r es realitzaran pràctiques en empreses per tal d’aprofundir en els coneixements i destreses que han après al centre.

El CFGM de Cuina i Gastronomia té 383 hores, i el CFGM de Pastisseria, 416.

Hi ha una reducció de 100 hores en cada cicle si es cursa el Pack. Els dos cicles es poden cursar en modalitat Dual.

COMPETÈNCIES / DESCRIPCIÓ

Capaciten per executar activitats de preelaboració, conservació, acabat, prestació i servei de tot tipus d’elaboracions culinàries en l’àmbit de la producció en cuina, i, per l’altra, per elaborar i presentar productes de forneria, pastisseria i confiteria, conduint les operacions de producció, composició i decoració en obradors i establiments de restauració.
DURADA: 2.640h al llarg de 3 cursos
HORARI: Diürn

MÒDULS DE CUINA I GASTRONOMIA

TÉCNIQUES CULINÀRIES

PREELABORACIÓ I CONSERVACIÓ D’ALIMENTS

PROCESSOS BÀSICS EN PASTISSERIA I CONFITERIA

POSTRES EN RESTAURACIÓ

PRODUCTES CULINÀRIS

SINTESI DE CUINA

MÒDULS DE PASTISSERIA

ELABORACIONS EN CONFITERIA I ALTRES ESPECIALITATS

ELABORACIONS EN FORNERIA I BRIOXERIA

PRODUCTES D'OBRADOR

OPERACIONS I CONTROL DE MAGATZEM EN LA INDUSTRIA ALIMENTÀRIA

PRESENTACIÓ I VENDA DE PRODUCTES DE FORNERIA, PASTISSERIA I REBOSTERIA

SINTESI DE PASTISSERIA

MÒDULS COMUNS

OFERTES GASTRONÒMIQUES

MATERIES PRIMERES I PROCESSOS EN FORNERIA, PASTISSERIA I REBOSTERIA

ANGLÈS TÈCNIC

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

EMPRESA I INICIATIVA EMPRESARIAL