Avís legal

Escolahostaleriaosona.net és un domini d'Internet de titularitat de ESCOLA HOSTALERIA OSONA, Passeig de la Suïssa, 08551 Tona, Barcelona

La informació continguda en aquesta web ha estat elaborada per ESCOLA HOSTALERIA OSONA i ha de ser considerada com general, en cap cas ESCOLA HOSTALERIA OSONA serà responsable de qualsevol dany, com a conseqüència de la visualització, utilització, documentació, informació o serveis, en general, disponibles en aquesta web.

En virtut de l'art. 5 de la vigent LOPD, es fa saber que les dades de caràcter personal que es facilitin per correu electrònic mitjançant el formulari de contacte & sol·licitud quedaran registrades en un fitxer titularitat de ESCOLA HOSTALERIA OSONA, amb la finalitat de respondre a les sol·licituds d'informació i obtenir dades orientatives de les mateixes. El destinatari de la informació serà ESCOLA HOSTALERIA OSONA. Els camps obligatoris tenen caràcter obligatori sense els quals no podrà atendre a la petició d'informació, tenint els altres camps el caràcter de facultatiu.

Poden exercir davant ESCOLA HOSTALERIA OSONA els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes que estableix la normativa vigent, comunicant-ho per escrit a l'adreça que consta a l'inici.