CFGM
Pack Cuina-Serveis

Distribució extraordinària conjunta i temporal entre els cicles de grau mitjà de cuina i gastronomia i serveis en restauració


Les competències generals d'aquests títols consisteixen a:


+ Realitzar les activitats de preparació, presentació i servei
d'aliments i begudes
+ Executar les activitats de pre-elaboració, preparació,
conservació, finalització, presentació i servei de tot tipus
d'elaboracions culinàries

ON TREBALLARÀS?

+ En grans i petites empreses,
principalment del sector de l'hostaleria.
+ Establiments per compte propi
del sector de la restauració.
+ Pastisseries, gelateries i confiteries.

DE QUÈ TREBALLARÀS?

+Cambrers de bar cafeteria o restaurant,  Caps de rang
 o treballadors d’economat d’unitats de producció i servei d’aliments i de begudes                                                                              + Bàrmans
+ Ajudants de sommelier
+ Auxiliars de serveis en mitjans de transport

+ Cuiner/a, cap de partida, empleat/da
d'economat d'unitats de producció
d'aliments i begudes.

SORTIDES PROFESSIONALS

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de
tècnic/a que els permet accedir:
+ al batxillerat
+ a un cicle de grau superior del mateix itinerari del cicle
de grau mitjà.

DURADA DELS PACKS:

Ambdós tenen una durada de tres cursos acadèmics que
inclouen 500h de pràctiques en empreses del sector

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun
dels requisits següents:

+ Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO)

+ Tenir el títol de tècnic o tècnica auxiliar

+ Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)

+ Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics

+ Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys

Les persones que no compleixin cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés als cicles formatius de Grau Mitjà.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

Durant el tercer trimestre de 2n i 3r es realitzaran pràctiques en empreses per tal d’aprofundir en els coneixements i destreses que han après al centre.

COMPETÈNCIES / DESCRIPCIÓ

Capaciten per executar activitats de preelaboració, preparació, conservació, acabat, presentació i servei de tot tipus d’elaboracions culinàries en l’àmbit de la producció en cuina, i, per la’ ltra, realitzar les activitats de preparació, presentació i servei d’aliments i begudes, així com les d’atenció al client en l’àmbit de la restauració, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.


DURADA: 2.794h al llarg de 3 cursos
HORARI: Diürn

 

PLA D’ESTUDIS

1r CURS

TÉCNIQUES CULINÀRIES

198h

OFERTES GASTRONÒMIQUES

66h

PREELABORACIÓ I CONSERVACIÓ D’ALIMENTS

198h

ANGLÈS TÈCNIC

66h

OPERACIONS BÀSIQUES EN RESTAURANT

198h

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

33h

PROCESSOS BÀSICS EN PASTISSERIA I CONFITERIA

198h

2n CURS

SEGURETAT I HIGIENE

66h

OPERACIONS BÀSIQUES EN BAR I CAFETERIA

165h

ANGLÈS TÈCNIC

66h

PRODUCTES CULINÀRIS

198h

POSTRES EN RESTAURACIÓ

99h

SÍNTESIS

297h

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

66h

3r CURS

SERVEIS EN BAR I CAFETERIA

99h

SERVEIS EN RESTAURANT I ESDEVENIMENTS ESPECIALS

154h

EL VI I EL SEU SERVEI

66h

TÈCNIQUES EN COMUNICACIÓ I RESTAURACIÓ

66h

FRANCÈS

99h

SÍNTESIS

297h