CFGM
Pack Serveis-Cuina

Distribució extraordinària conjunta i temporal entre els cicles de grau mitjà de serveis en restauració i cuina i gastronomia.


Les competències generals d'aquests títols consisteixen a:


+ Realitzar les activitats de preparació, presentació i servei
d'aliments i begudes
+ Executar les activitats de pre-elaboració, preparació,
conservació, finalització, presentació i servei de tot tipus
d'elaboracions culinàries

ON TREBALLARÀS?

+ En grans i petites empreses,
principalment del sector de l'hostaleria.
+ Establiments per compte propi
del sector de la restauració.
+ Pastisseries, gelateries i confiteries.

DE QUÈ TREBALLARÀS?

+Cambrers de bar cafeteria o restaurant,  Caps de rang
 o treballadors d’economat d’unitats de producció i servei d’aliments i de begudes                                                                              + Bàrmans
+ Ajudants de sommelier
+ Auxiliars de serveis en mitjans de transport

+ Cuiner/a, cap de partida, empleat/da
d'economat d'unitats de producció
d'aliments i begudes.

SORTIDES PROFESSIONALS

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de
tècnic/a que els permet accedir:
+ al batxillerat
+ a un cicle de grau superior del mateix itinerari del cicle
de grau mitjà.

DURADA DELS PACKS:

El pack té una durada de tres cursos acadèmics. Després del segon any l'alumne/a obté el títol de Serveis en restauració i al finalitzar el tercer any, el títol de Cuina i gastronomia.


Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun
dels requisits següents:

+ Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO)

+ Tenir el títol de tècnic o tècnica auxiliar

+ Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)

+ Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics

+ Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys

Les persones que no compleixin cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés als cicles formatius de Grau Mitjà.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

Durant el tercer trimestre de 2n i 3r es realitzaran pràctiques en empreses per tal d’aprofundir en els coneixements i destreses que han après al centre.

El CFGM de Serveis en restauració té 383 hores de pràctiques i el CFGM de Cuina i Gastronomia té 383 hores de pràctiques.

Hi ha una reducció de 100 hores en cada cicle si es cursa el Pack. Els dos cicles es poden cursar en modalitat Dual.

COMPETÈNCIES / DESCRIPCIÓ

Capaciten per executar activitats de preelaboració, preparació, conservació, acabat, presentació i servei de tot tipus d’elaboracions culinàries en l’àmbit de la producció en cuina, i, per la’ ltra, realitzar les activitats de preparació, presentació i servei d’aliments i begudes, així com les d’atenció al client en l’àmbit de la restauració, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.


DURADA: 2.794h al llarg de 3 cursos
HORARI: Diürn

 

MÒDULS DE SERVEIS EN RESTAURACIÓ

OPERACIONS BÀSIQUES EN RESTAURANT

OPERACIONS BÀSIQUES EN BAR I CAFETERIA

SERVEIS EN BAR I CAFETERIA

SERVEIS EN RESTAURANT I ESDEVENIMENTS ESPECIALS

EL VI I EL SEU SERVEI

TÈCNIQUES EN COMUNICACIÓ I RESTAURACIÓ

SÍNTESIS DE SERVEIS EN RESTAURACIÓ

FRANCÈS

MÒDULS DE CUINA

PREELABORACIÓ I CONSERVACIÓ D’ALIMENTS

TÉCNIQUES CULINÀRIES

PRODUCTES CULINÀRIS

PROCESSOS BÀSICS EN PASTISSERIA I CONFITERIA

POSTRES EN RESTAURACIÓ

SÍNTESIS CUINA

MÒDULS COMUNS

OFERTES GASTRONÒMIQUES

ANGLÈS TÈCNIC

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

SEGURETAT I HIGIENE

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA