CFGS
Direcció de cuina

COMPETÈNCIES /DESCRIPCIÓ

Aquests estudis postobligatoris capaciten per dirigir i organitzar
la producció i el servei en cuina, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l’aprovisionament, producció i servei, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscs laborals i protecció ambiental.

DURADA: 2.000h al llarg de 2 cursos en modalitat Dual.
HORARI: Diürn

 

ACCÉS

+ Títol de batxillerat
+ Títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent
+ Superat el 2n curs de batxillerat de qualsevol modalitat
de batxillerat experimental
+ COU o curs preuniversitari
+ Titulació universitària o una d’equivalent
+ Prova d’accés a la universitat per més grans de 25 anys
+ Títol de tècnic en formació professional

SORTIDES PROFESSIONALS

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un tìtol de
tècnic/a superior que els permet accedir:
+ Estudis universitaris oficial al grau
+ Al món laboral, com a:
+ Director d’aliments i begudes
+ Director de cuina
+ Cap de producció a la cuina
+ Cap de cuina
+ Segon cap de cuina
+ Cap de serveis d’àpats (càtering)
+ Cap de partida
+ Encarregat d’economat i bodega

HORARI D’ADMINISTRACIÓ

DL, DC i DV de 10h a 13.30h
DM i DJ de 15h a 18h

CONTINGUTS

CONTROL DE PROVEÏMENT DE MATÈRIES PRIMERES

66h

PROCESSOS DE PREELABORACIÓ I CONSERVACIÓ

198h

ELABORACIONS DE PASTISSERIA I REBOSTERIA A LA CUINA

132h

PROCESSOS D’ELABORACIÓ CULINÀRIA

264h

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ A LA CUINA

132h

GESTIÓ DE LA QUALITAT I DE LA SEGURETAT
I HIGIENE ALIMENTÀRIES

66h

GASTRONOMIA I NUTRICIÓ

66h

SEGURETAT I HIGIENE

66h

GESTIÓ ADMINISTRATIVA I COMERCIAL
EN LA RESTAURACIÓ

99h

RECURSOS HUMANS I DIRECCIÓ D’EQUIPS
EN LA RESTAURACIÓ

66h

ANGLÈS TÈCNIC

132h

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

66h

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

66h

PROJECTE DE DIRECCIÓ DE CUINA

264h

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

416h