HOME_QUISOM


EL CENTRE ES VA CREAR EL

CURS 2006-2007

El centre imparteix el CFGM de Cuina i gastronomia, el CFGM de Forneria, pastisseria i confiteria i el CFGM de Serveis en restauració. El centre ofereix el “Pack Cuina i Serveis” (Distribució conjunta i temporal entre els CFGM de cuina i gastronomia i serveis en restauració) i el “Pack Cuina i Pastisseria” (Distribució conjunta i temporal entre els CFGM de Cuina i Gastronomia i Forneria, Pastisseria i Confiteria). El que anomenem “Pack” és un conjunt que el departament autoritza a impartir conjuntament els dos cicles formatius en tres cursos en lloc de quatre (o bé Cuina i Pastisseria o Cuina i Serveis).

Aquest curs 2018-19 hem començat un nou cicle formatiu de grau superior en  direcció de cuinaCFGS en Direcció de Cuina amb possibilitat DUAL.

La majoria dels nostres alumnes són de la comarca d’Osona i de comarques veïnes com Vallès Oriental, Berguedà i Bages.

INSTAL·LACIONS

ESCOLAHOSTALERIAOSONA

menjador

bar-cafeteria

cuina-pedagogica

cuina-del-restaurant

aula-demo

aula-pastisseria

menjador-alumnes

EQUIP HUMÀ

MATÈRIES I PROFESSORS DISTRIBUITS
PER CURS 2019-20

EQUIP HUMÀ

DIRECTORA: Anna Bach
CAP D’ESTUDIS CICLES: Gemma Llauradó
COORDINADORA CICLE MITJÀ: Núria Carbó
COORDINADORA CICLE SUPERIOR: Maria Elhombre
SECRETÀRIA CICLES: Lourdes Pujol

DEPARTAMENTS

CAP DE DEPARTAMENT DE CUINA: Irene Aliguer
CAP DE DEPARTAMENT DE PASTISSERIA: Martí Roca
CAP DE DEPARTAMENT DE SERVEIS: Lorena Yuste

PERSONAL NO DOCENT

CONSERGERIA ESCOLA HOSTALERIA: Rosa Baulenas/Marta Frattarola
ADMINISTRATIVA: Teresa Costa

EQUIP DOCENT PRIMER

Ofertes gastronòmiques

Gemma Serra

Preelaboració i conservació dels aliments
– Teòrica

Diana Piera

Preelaboració i conservació dels aliments
– Pràctica

Diana Piera
Laura Soy

Tècniques culinàries – Teòrica

Gerard Ninot

Tècniques culinàries – Pràctica

Edgar García
Silvia Codina

FOL

Bel Ribas

Matèries primeres i processos

Núria Carbó

Anglès

Gemma Llauradó

Operacions bàsiques al restaurant -Teòrica

Núria Febrer

Operacions bàsiques al restaurant - Pràctic

Núria Febrer

Tutoria

Gemma Serra
Diana Piera
Núria Febrer

EQUIP DOCENT SEGON

Seguretat i higiene

Marta Martínez

Anglès

Gemma Serra

Síntesi

Bel Ribas
Josep Maria Muriana
Iñaki Larrea

FOL

Bel Ribas

Processos bàsics de pastisseria i rebosteria
–Teòrica

Maria Elhombre
Laura Soy
Cesc Molera

Processos bàsics de pastisseria i rebosteria
– Pràctica

Maria Elhombre
Laura Soy
Cesc Molera

Productes culinaris – Teòrica

Gerard Ninot

Productes culinaris – Pràctica

Josep Maria Muriana
Irene Aliguer

Elaboració de confiteria i altres especialitats
– Teòrica

Martí Roca

Elaboració de confiteria i altres especialitats
– Pràctica

Martí Roca
Josep Ll. Mitjans

Operacions bàsiques al bar cafeteria

Josep Ma. Riera
Iñaki Larrea

EQUIP DOCENT TERCER

Síntesi
/ Tutoria

Lorena Yuste

Núria Carbó

Josep Lluís Mitjans

Postres en restauració

Joan Jordi Vilà

Elaboracions de forneria
/ Brioxeria

Oriol Borrull
Josep Lluís Mitjans

Productes obrador

Josep Ll. Mitjans

Operacions i control de magatzem

Núria Carbó

Presentació i venda de productes
– Teòrica

Núria Carbó

Presentació i venda de productes
– Pràctica

Martí Roca

Serveis al restaurant
i esdeveniments especials

Lorena Yuste
Josep Ma. Riera

El vi i el seu servei

Josep Ma. Riera

Serveis al restaurant
– Teòrica

Lorena Yuste

Tècniques de comunicació

Josep Ma. Riera

Francès

Martí Boleda

CFGS DIRECCIÓ EN CUINA

Processos de preelaboració
i conservació en cuina

Silvia Codina

Processos d'elaboració culinària

Cesc Molera

Elaboracions en pastisseria
i rebosteria

Maria Elhombre

Control de proveïment
de matèries primeres

Irene Aliguer 

Silvia Codina

Gastronomia i Nutrició


Cesc Molera

Gestió de qualitat
i de la seguretat e higiene

Gemma Serra
Marta Martínez

Gestió administrativa
i comercial

Gemma Serra

FOL

Bel Ribas

Anglès

Gemma Llauradó

EIE

Bel Ribas

Gestió de la producció

Joan Jordi Vilà

Projecte

Joan Jordi Vilà

Recursos Humans

Marta Martinez


ON SOM?

EINES ALUMNAT

Eines-alumnat

Eines-alumnat

Eines-alumnat

Eines-alumnat

Eines-alumnat

Eines-alumnat

COL·LABORADORS

Eines-alumnat

Eines-alumnat

Eines-alumnat

Eines-alumnat

Eines-alumnat

Eines-alumnat