Condicions d'ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ESCOLA HOSTALERIA OSONA informa que és titular del lloc web WWW.ESCOLAHOSTALERIAOSONA.NET. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, ESCOLA HOSTALERIA OSONA informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és ESCOLA HOSTALERIA OSONA, amb domicili social a Passeig de la Suïssa, 08551 Tona, Barcelona, España. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: escolahostaleriaosona @ gmail.com

Usuari i règim de responsabilitats:

La navegació, accés i ús pel lloc web de ESCOLA HOSTALERIA OSONA confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de ESCOLA HOSTALERIA OSONA, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de ESCOLA HOSTALERIA OSONA proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per ESCOLA HOSTALERIA OSONA per l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per ESCOLA HOSTALERIA OSONA contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.
Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

ESCOLA HOSTALERIA OSONA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de ontrol sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
ESCOLA HOSTALERIA OSONA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ESCOLA HOSTALERIA OSONA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

modificacions

ESCOLA HOSTALERIA OSONA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de ESCOLA HOSTALERIA OSONA amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, ESCOLA HOSTALERIA OSONA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment.

ESCOLA HOSTALERIA OSONA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ESCOLA HOSTALERIA OSONA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic escolahostaleriaosona @ gmail.com
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Certificat SSL (Secure Sockets Layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre ESCOLA HOSTALERIA OSONA i l'usuari.

ESCOLA HOSTALERIA OSONA disposa d'un certificat de seguretat que s'utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.

En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s'estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Propietat intel·lectual i industrial

ESCOLA HOSTALERIA OSONA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos ; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de ESCOLA HOSTALERIA OSONA. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de ESCOLA HOSTALERIA OSONA.
L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ESCOLA HOSTALERIA OSONA . Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de ESCOLA HOSTALERIA OSONA.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

ESCOLA HOSTALERIA OSONA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.
La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. ESCOLA HOSTALERIA OSONA té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.