CFGS
Direcció de Serveis en Restauració

Descarrega el catàleg >

COMPETÈNCIES /DESCRIPCIÓ

La competència general d’aquest títol consisteix a dirigir i organitzar la producció i el servei d’aliments i begudes en restauració, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l’aprovisionament, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

ACCÉS

+ Títol de batxillerat
+ Títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent
+ Superat el 2n curs de batxillerat de qualsevol modalitat
de batxillerat experimental
+ COU o curs preuniversitari
+ Titulació universitària o una d’equivalent
+ Prova d’accés a la universitat per més grans de 25 anys
+ Títol de tècnic en formació professional

SORTIDES PROFESSIONALS

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un tìtol de
tècnic/a superior que els permet accedir:

+ Personal director d’aliments i begudes.
+ Personal supervisor de restauració moderna.
+ Cap de sala.
+ Maître.
+ Cap de banquets.
+ Personal encarregat de bar-cafeteria.
+ Sommelier.
+ Cap d’operacions de càtering.
+ Personal encarregat d’economat i celler.
+ Responsable de compra de begudes.

HORARI D’ADMINISTRACIÓ

DL, DC i DV de 10h a 13.30h
DM i DJ de 15h a 18h

CONTINGUTS

CONTROL DE PROVEÏMENT DE MATÈRIES PRIMERES

66h

PROCESSOS DE SERVEI EN BAR-CAFETERIA

165h

PROCESSOS DE SERVEI EN RESTAURANT

198h

SUMILLERIA

99h

PLANIFICACIÓ DE SERVEIS I ESDEVENIMENTS EN RESTAURACIÓ

99h

GESTIÓ DE LA QUALITAT I DE LA SEGURETAT E HIGIENE ALIMENTÀRIA

66h

GASTRONOMIA I NUTRICIÓ

66h

GESTIÓ ADMINISTRATIVA I COMERCIAL EN RESTAURACIÓ

99h

RECURSOS HUMANS I DIRECCIÓ D’EQUIPS EN RESTAURACIÓ

66h

ANGLÈS

132h

SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS

132h

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

66h

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

66h

PROJECTE DE DIRECCIÓ DE SERVEIS EN RESTAURACIÓ

264h

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

416h